home / afspraak en kosten
Voordat wordt gestart met de behandeling wordt er eerst een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden uw huidklachten, algehele gezondheid en uw verwachtingen ten aanzien van de therapie in kaart gebracht. U krijgt informatie over de diverse behandelingsmogelijkheden en tarieven.
  
Wij verzoeken u vriendelijk om bij het intakegesprek de volgende zaken mee te nemen:

de verwijsbrief van uw huisarts of specialist
een overzicht van uw medicijnen en/of producten die u gebruikt
het pasje van uw ziektekostenverzekering
een identiteitsbewijs als paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Annuleren afspraak
Behandelingen en consulten vinden plaats volgens afspraak. Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren telefonisch of per email verzet of geannuleerd worden. Daarna zijn de afgesproken kosten verschuldigd.

Huisbezoeken
Indien u niet naar ons kunt komen dan komen wij naar u. Huisbezoeken voor oedeemtherapie zijn mogelijk indien voorgeschreven door uw arts of specialist.

Verwijsbrief nodig?
Annikki van der Plaats Huid- & Oedeemtherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u voor vrijwel alle behandelingen zonder verwijsbrief van een arts of specialist in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar (indien uw zorgverzekeraar de directe toegankelijkheid voor huid- & oedeemtherapie erkent). Uitzondering hierop is chronische oedeemtherapie waarvoor wel een verwijsbrief nodig is.

Wordt de behandeling vergoed?
De meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage worden bij een chronische indicatie grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Checkt u hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Klik hier voor de tarieven voor algemene huidtherapie.
Klik hier voor de tarieven voor peelings en microneedling therapie.
Klik hier voor de tarieven voor oedeemtherapie.
Klik hier voor de tarieven voor laserbehandelingen.